Jadwiga Szafraniec

Jadwiga Szafraniec

Urodzona 25 czerwca 1944 r. w Kaliszu. Ma dwóch synów; Roberta – biegłego rewidenta, Rafała – prawnika.

Wykształcenie wyższe uzyskała w Wyższej Szkole Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa we Wrocławiu, którą ukończyła w roku 1968. W roku 1974 obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest pracownikiem naukowodydaktycznym w Katedrze Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W roku 1984 po zdaniu państwowych
egzaminów została dyplomowanym biegłym księgowym. Jest biegłym rewidentem od roku 1992 czynnie uczestniczącym w pracach samorządu.

Od roku 1992 jest Przewodniczącą Regionalnego Oddziału KIBR we Wrocławiu. Od roku 1995 jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W latach 1999-
2003 była Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W latach 2002- 2004 członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów.
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1975 roku. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od roku 1995 do roku 2007, odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce” (1980 r. i 1995 r.). Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1987), Złoty Krzyż Zasługi otrzymany w 2002 r. na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za wkład pracy w rozwój samorządu i zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

Ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej oraz kontroli wewnętrznej. W praktyce gospodarczej uczestniczy jako biegły rewident badający spółki prawa handlowego, spółki Skarbu Państwa oraz instytucje finansowe. Współpracuje ze studentami, aplikantami oraz biegłymi rewidentami. Jest otwarta i koleżeńska, utrzymuje przyjacielskie kontakty z biegłymi  rewidentami nie tylko z Regionalnego Oddziału KIBR we Wrocławiu, ale również z biegłymi rewidentami z innych Oddziałów Regionalnych KIBR prowadząc wykłady na obligatoryjnych
szkoleniach dla biegłych rewidentów oraz wygłaszając odczyty tematyczne w szczególności z zakresu zastosowania w praktyce MSSF/MSR oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Poświęcająca się pracy społecznej od wielu lat w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, w Zarządzie Głównym, w Oddziale Dolnośląskim oraz w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Wróć na stronę główną