Edyta Helena Kalińska

Edyta Helena Kalińska

Biegły rewident z 23-letnim doświadczeniem w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym również spółek giełdowych i zakładów ubezpieczeń. Uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w roku 2004.

Posiada bogate doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie związanym z rachunkowością i finansami. Prowadziła projekty związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, przeprowadzaniem due diligence, opracowaniem prospektów emisyjnych, połączeniami Spółek oraz szkolenia, szczególnie w zakresie rachunkowości zakładów ubezpieczeń, konsolidacji i instrumentów finansowych jak również szkolenia obligatoryjne dla Biegłych Rewidentów.

Autorka licznych artykułów dla Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej i Parkietu dotyczących standardów rachunkowości, finansów i procesu badania sprawozdań finansowych. Członek Komisji Egzaminacyjnej PIBR w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku. Udział w opracowaniu publikacji „DOKUMENTOWANIE PROCESU BADANIA W SPOSÓB ZGODNY Z WYMOGAMI MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW REWIZJI FINANSOWEJ” wydanej przez PIBR

W latach 2014-2018 pełniła funkcję Dyrektora ds. Rozwoju i Jakości Audytu i odpowiedzialna była za narzędzia pracy,  konsultacje związane z metodologią badania sprawozdań finansowych i inspekcje wewnętrzne.

Jako Regionalny Partner Zarządzający Regionem Zachód w BDO koordynuje prace Departamentu Rewizji Finansowej w Poznaniu i Wrocławiu.

Wróć na stronę główną