Bogusław Budziński

Bogusław Budziński

Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Współpracy międzynarodowej

Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w organach administracji odpowiedzialnych za regulację i nadzór nad podmiotami sektora finansowego. Pełnił funkcje kierownicze i eksperckie w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, programu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz programu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczył w wielu profesjonalnych szkoleniach organizowanych m.in. przez Szkołę Biznesu Uniwersytetu Columbia, IOSCO, ESMA, Bank Światowy czy Komisję Europejską.

Brał udział, jako prelegent w programach pomocy technicznej, TAIEX, programach szkoleniowych dla państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej w obszarze prawa i nadzoru finansowego. Uczestniczył lub przewodniczył w pracach grup roboczych ESMA, IOSCO, Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee. Obecnie jest członkiem Podgrupy ds. Międzynarodowej Ekwiwalencji i Adekwatności oraz Podgrupy ds. Monitorowania Rynku w Komitecie Europejskich Organów Nadzoru Audytowego.

 

Wróć na stronę główną