Anna Leśniak

Anna Leśniak

Dyrektor, biegły rewident, ACCA, Audit & Assurance Deloitte

Anna posiada ponad 15-letnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Dziale Audytu Deloitte w Polsce.

Jest członkiem zespołu ds. profesjonalnej praktyki sieci Deloitte w regionie Centralnej Europy i kieruje szeregiem inicjatyw w zakresie harmonizacji i reorganizacji wybranych procesów systemu zarządzania jakością firmy.

Obecnie koncentruje się na programach związanych z nowymi standardami jakości (MSZJ1, MSZJ2) i współpracą firm z europejskich sieci w obszarach współpracy z regulatorami czy metodologii prowadzenia zleceń.

Anna jest także praktykiem i odpowiada za badania sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP. W głównej mierze koncentruje się na obsłudze dużych firm, międzynarodowych koncernów i zleceń obejmujących centra usług wspólnych, które wymagają współpracy w multidyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu innych usług atestacyjnych i doradczych; w tym różnego rodzaju konsultacji księgowych, wsparcia w zewnętrznej i wewnętrznej sprawozdawczości finansowej, ocenie kontroli wewnętrznej oraz doradztwie w zakresie racjonalizacji procesów biznesowych.

Anna zdobyła tytuł magistra na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants.

Wróć na stronę główną