Andrzej Karpiak

Andrzej Karpiak

Sekretarz KRBR

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości. Od 2005 roku posiada tytuł biegłego rewidenta.

Będąc wieloletnim praktykiem specjalizuje się w zastosowaniu technik informatycznych w audycie. Od 2000 roku związany ze spółką audytorską Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w której obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

W latach 2007-2011 członek Komisji Rewizyjnej a w latach 2011-2015 członek Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję prezesa Regionalnej Rady RO KIBR w Rzeszowie.

W latach 2007-2015 skarbnik w Zarządzie Oddziału Okręgowego Podkarpackiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu.

Wieloletni wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości, podatków oraz rewizji finansowej, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Wróć na stronę główną