Agnieszka Jarosz

Agnieszka Jarosz

Dyrektor Zarządzająca ACCA Northern and Eastern Europe

Agnieszka Jarosz pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej ACCA Northern and Eastern Europe. Jej kariera zawodowa w ACCA, obejmująca okres ponad 10 lat, jest ściśle związana z sektorem finansów i rachunkowości. W trakcie tego czasu pełniła kluczową rolę w kształtowaniu strategii edukacyjnej w obszarach finansów, rachunkowości i zarządzania na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto, była odpowiedzialna za konsultowanie rozwiązań regulacyjnych oraz edukacyjnych na poziomie krajowym i w regionie CEE. Pani Jarosz posiada również cenne doświadczenie zawodowe zdobyte na styku trzeciego sektora i biznesu, poprzez aktywny udział w projektach z zakresu edukacji, raportowania ESG (Environmental, Social, and Governance) oraz zrównoważonego rozwoju.

Wróć na stronę główną