Agnieszka Jarosz

Agnieszka Jarosz

Dyrektor Zarządzająca ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie

Związana z sektorem finansowym od 9 lat. W tym czasie odpowiedzialna była m.in. za kształtowanie strategii edukacyjnej ACCA w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania w krajach Europy Środkowej i Wchodniej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła także na pograniczu trzeciego sektora i biznesu, w ramach projektów doradczych z zakresu ESG i edukacji.

Wróć na stronę główną