strona dka na konferencję

Doroczna Konferencja Audytingu na żywo


Eksperci


DKA to okazja do wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy biegłymi rewidentami – wiedzą, perspektywą i inspiracjami podzielą się także przedstawiciele organów nadzorczych, biznesu czy świata akademickiego.

W roku 2018 spotykamy się pod hasłem „Firma audytorska dziś i jutro”. Podczas DKA będziemy zatem dyskutować o tym, co kształtuje teraźniejszość branży: między innymi o RODO, najnowszych standardach czy rozszerzonych uprawnieniach kontrolnych KNA. Ale przekonamy się również, że kojarzone z przyszłością hasła takie jak blockchain czy Big Data to już raczej „dziś” niż „jutro”.

Agenda konferencji

od 12:00 

Rejestracja uczestników konferencji

15:00-15:15

Otwarcie konferencji

15:15-17:15

I sesja plenarna – Doświadczenia po roku obowiązywania ustawy o biegłych rewidentach: co się zmieniło i co nas jeszcze czeka?

Więcej o sesji
17:45-20:00

II sesja plenarna – Prezentacja aplikacji Kompas

Więcej o sesji
09:00-11:15

III sesja plenarna – Sprawozdania z badania i komunikacja z rynkiem

Więcej o sesji


11:45-13:15

IV sesja plenarna – Nowe technologie i modele biznesowe oraz ich wpływ na zmianę profilu ryzyka działalności przedsiębiorstw

Więcej o sesji
14:45-17:00

V sesja plenarna – System kontroli jakości w firmach audytorskich

Więcej o sesji


17:30-19:00

Workshopy

20:00

Uroczysta kolacja

09:00-12:00

VI sesja plenarna – Debata oksfordzka: Czy połączenia i przejęcia to nieunikniona droga rozwoju firmy audytorskiej?

Więcej o sesji


12:00-12:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Sponsorzy