1579 modeli biznesowych

1579 modeli biznesowych

Opowiadając o tym, jak rozwijały się ich firmy, nasi rozmówcy nie odnoszą się do obowiązującej w danym momencie regulacji, tylko do własnych wizji i potrzeb klientów – zauważyła Ewa Sowińska, podsumowując prowadzone przez siebie i Andrzeja Karpiaka rozmowy o modelach biznesowych firm audytorskich.

Tę część panelu rozpoczął Jan Letkiewicz, który opowiedział o początkach i rozwoju Grant Thornton Frąckowiak. Podkreślał, że tym, co napędzało ciągły wzrost firmy, było stałe poszukiwanie nowych obszarów działalności oraz lider z silną wizją. Udało się również uniknąć częstych na rynku sporów między wspólnikami – dzięki nałożeniu na siebie dobrowolnych ograniczeń i rozwiązaniom organizacyjnym przewidującym różnego rodzaju sytuacje kryzysowe i zapobiegającym im. Budując zespół, stawiali zaś na łączenie odmiennych kompetencji i tworzenie struktur pod kątem efektywnej działalności, a nie przyzwyczajeń klientów.

Tomasz Konieczny (PwC) podkreślał, że nie tylko z perspektywy audytorskiej Wielkiej Czwórki kluczowa dla biegłych rewidentów powinna być współpraca z radami nadzorczymi – to one są ich najważniejszym klientem. Ostrzegał też przed ignorowaniem postępu technologicznego, jako przykład podając jednolite pliki kontrolne: – To dla naszego zawodu szansa, ale i zagrożenie, bo jeśli sami nie wykorzystamy JPK, zrobi to kto inny. Stwierdził, że konkurencja może nieoczekiwanie przyjść ze strony gigantów technologicznych, którzy mogą zaoferować zautomatyzowane, a więc tańsze narzędzia, w dodatku dające wyższe gwarancje pewności.

Rozwiązania oparte na JPK oferuje tymczasem startup Anny Gałązki, jednej z młodszych biegłych rewidentek. Opowiadając o serwisie Zweryfikujfirme.pl, Gałązka podkreślała różnorodność zespołu założycielskiego, w którym połączyły się kompetencje biegłych rewidentów i specjalistów IT.

Małgorzata Janusz, sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przedstawiła z kolei model swojej katowickiej kancelarii biegłych rewidentów, świadomie koncentrującej się na sektorze MŚP. Dla niej kluczowe było budowanie i szkolenie zespołu. Między innymi dlatego w jej firmie badania zawsze przeprowadza grupa biegłych, co pozwala przekazywać wiedzę i doświadczenie on the job. Nacisk na edukację stał się też elementem polityki sprzedaży i relacji z klientami: biegli rewidenci, którzy przeszli szkolenie i aplikację w jej kancelarii, teraz pracują w innych firmach, co niewątpliwie ułatwia współpracę. – Ale niezbędnym składnikiem tego miksu jest też technologia – zaznaczyła Małgorzata Janusz.

1579 to nie tylko liczba firm audytorskich w Polsce, ale też różnych modeli biznesowych – podsumował dyskusję Andrzej Karpiak.