Aktualności2017

 • Nie bójmy się techniki, myślenia nie da się zastąpić – podsumowanie XVIII DKA

  To była wyjątkowa konferencja, praktyczna i biznesowa. Wyniesiemy z tych trzech dni nieprzeliczone pomysły i inspiracje – podsumował XVIII DKA Krzysztof Burnos, prezes PIBR. Co składa się na nasze długofalowe bezpieczeństwo, o którym mowa w haśle konferencji? – zastanawiał się Krzysztof Burnos podczas wspólnego z przewodniczącymi poszczególnych sesji plenarnych podsumowania tegorocznej Konferencji Audytingu. I wyliczał: zdolność przyciągania młodych pokoleń, wyjście z niszy

  Czytaj więcej
 • 1579 modeli biznesowych

  – Opowiadając o tym, jak rozwijały się ich firmy, nasi rozmówcy nie odnoszą się do obowiązującej w danym momencie regulacji, tylko do własnych wizji i potrzeb klientów – zauważyła Ewa Sowińska, podsumowując prowadzone przez siebie i Andrzeja Karpiaka rozmowy o modelach biznesowych firm audytorskich. Tę część panelu rozpoczął Jan Letkiewicz, który opowiedział o początkach i rozwoju Grant Thornton Frąckowiak. Podkreślał,

  Czytaj więcej
 • Audytorzy muszą coraz szerzej widzieć swoją misję

  Nowe usługi. Nowe technologie. Nowe oczekiwania klientów. To tylko część wyzwań, przed którymi stoją firmy audytorskie. Moderatorzy ostatniej debaty podczas DKA – Ewa Sowińska i Andrzej Karpiak – zachęcali do refleksji nad przyszłym modelem biznesowym firmy audytorskiej. Jak mówił dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, poszukując odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju swojej działalności biegli rewidenci powinni próbować

  Czytaj więcej
 • Nowy model biznesowy firmy audytorskiej pilnie poszukiwany

  Nowe usługi. Nowe technologie. Nowe oczekiwania klientów. Nowe grupy interesariuszy. Nowe pokolenia przyszłych biegłych rewidentów – to problemy, którym poświęcony został środowy panel dyskusyjny Dorocznej Konferencji Audytingu. – Firmy audytorskie stoją przed wieloma wyzwaniami, wymagającymi od nich głębokich zmian nie tylko organizacyjnych, ale też w sposobie myślenia. To oznacza, że nie wystarczy zastanawiać się nad rozwiązaniami poszczególnych kwestii – potrzeba

  Czytaj więcej
 • Różnorodność i rozwój: tego oczekują kandydaci na biegłych rewidentów

  Podczas panelu „Model biznesowy firmy audytorskiej” swój premierowy pokaz miał krótki film, w którym kandydaci do zawodu biegłego rewidenta opowiadają, dlaczego wybrali tę profesję, jaka jest ich wymarzona firma audytorska i czego oczekują od swoich mentorów. We wszystkich wypowiedziach powtarzał się wątek różnorodności i braku rutyny jako tych czynników, które przyciągnęły młodych ludzi do audytu. Możliwość stałej nauki i doskonalenia

  Czytaj więcej
 • Nie tylko surowe przepisy motywują biegłych rewidentów do rzetelności

  Odpowiedzialność biegłego rewidenta i firm audytorskich – jak asekurować ryzyko? Jak w obecnych warunkach zabezpieczyć się przed tym ryzykiem – zastanawiali się uczestnicy debaty prowadzonej w drugim dniu DKA przez Ewę Jakubczyk-Cały. Ewa Jakubczyk-Cały Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja radczyni prawnej dr Iwony Gębusi, która wymieniła długi katalog kar przewidzianych dla biegłych rewidentów w nowej ustawie. Jak mówili paneliści, mimo

  Czytaj więcej
 • Standardy i normy dobrze służą biegłym rewidentom

  Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Badania, mimo że jest wyzwaniem dla wielu audytorów, może przyczynić się do poprawy konkurencyjności na tym rynku oraz jakości usług – stwierdziła prof. Dorota Dobija z Akademii Koźmińskiego w referacie otwierającym panel poświęcony tej tematyce. A prowadząca dyskusję Barbara Misterska-Dragan postawiła przed jej uczestnikami pytanie, czy wdrażanie MSB jest ewolucją czy rewolucją w rewizji finansowej.  Jak podkreślała

  Czytaj więcej
 • Inne usługi? Jest wielki potencjał, a podstawa to zaufanie klientów

  Rynek potrzebuje waszych dodatkowych usług, jest gdzie szukać wartości dodanej dla klientów! – apelował do biegłych rewidentów Andre Helin, prezes BDO Polska, podczas panelu „Nowe usługi biegłych rewidentów”. I wskazał cztery przykładowe obszary, które powinni zagospodarować: zintegrowane sprawozdania finansowe, proste przeglądy bilansowe, przeglądy podatkowe oraz kwestie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego. od l.: Ernest Podgórski, Andre Helin Istnieje wielka

  Czytaj więcej
 • Warto budować reputację. PR tego nie załatwi

  Stara maksyma mówi, że reputację buduje się latami, a stracić można ją w jednej chwili – mówi Anna Krajewska, członek zarządu NBS Comunications, firmy zajmującej się PR finansowym i relacjami inwestorskimi. W debacie poświęconej odpowiedzialności biegłych rewidentów podkreślała, że o reputację należy zabiegać, dbać o nią i nie oczekiwać, że załatwią to za nas specjaliści do wizerunku. Jak podkreślała podczas

  Czytaj więcej
 • Nowa ustawa, nowa nazwa, nowe logo samorządu

  Wydarzenia, jakie zaszły w środowisku biegłych rewidentów i w ich otoczeniu w minionym roku były tematem dyskusji środowiskowej zorganizowanej w pierwszym dniu Dorocznej Konferencji Audytingu. Rozmawiano o zmianach w prawie, o kolejnych etapach wdrażania MSB, o rozwoju edukacji zawodowej. Dyskusje takie stały się już tradycją tych konferencji. W tym roku tematem, który wywoływał najwięcej emocji, było wejście w życie nowej

  Czytaj więcej
 • Damian Cieślik zwycięzcą konkursu na najlepszą pracę magisterską

  Damian Cieślik, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano) w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu rewizji finansowej, organizowanym przez Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im.  Piotra Rojka i Polską Izbę Biegłych Rewidentów. od prawej: Damian Cieślik, Barbara Leżańska, Joanna Niedzielska Oraz Krzysztof Burnos, prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska (przewodnicząca kapituły konkursu), Władysław Fałowski, Anna Kazirod (wiceprezes

  Czytaj więcej
 • Zasłużeni biegli rewidenci uhonorowani medalami

  Tradycyjnie już podczas Dorocznych Konferencji Audytingu najbardziej zasłużonym biegłym rewidentom wręczane są medale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Podczas wieczornej gali we wtorek 17 października 2017 r. otrzymało je 10 osób. Medale otrzymali (na zdjęciu od lewej): Janusz Czyż, Romuald Jankowski, Mirosław Kośmider, Irena Kucharewicz, Józef Kuszneruk, Krystyna Sakson, Ewa Sowińska, Teresa Stańska, Stefan Wójcicki oraz pośmiertnie Izabela Maciejewska (w jej

  Czytaj więcej
 • Czy mniejsi przetrwają? Zbyt wcześnie na ocenę skutków reformy audytu

  Trudno na razie ocenić wpływ na rynek wdrożenia nowej dyrektywy i rozporządzenia o audycie. Brak jednak dowodów, by pomogły one mniejszym podmiotom zwiększyć swój udział w rynku – mówił podczas pierwszego panelu Andrew Hobbs, partner EY. Prowadzony przez Monikę Kaczorek panel otwierający XVIII DKA poświęcony był europejskim doświadczeniom wdrażania znowelizowanej dyrektywy o badaniu sprawozdań finansowych. Maria Rzepnikowska, wiceprzewodnicząca Accountancy Europe,

  Czytaj więcej
 • Jarosław Dac: technologia zmusi nas do całościowej analizy danych

  Nowe technologie niewątpliwie zmienią wykonywanie naszego zawodu i będzie to szybciej niż później – twierdzi Jarosław Dac, partner w EY. Jak mówi, żmudne wertowanie papierowych dokumentów zastąpione zostanie przez wykonywaną przez komputery całościową analizę danych. Jak mówi, dzięki narzędziom informatycznym i podejściu do danych jako do źródła informacji w dużym stopniu tradycyjne testowanie, oparte na przeglądaniu dokumentów zostanie zastąpione analizą

  Czytaj więcej
 • Andre Helin: nowe technologie zmuszą nas do szybszej pracy

  Nie ulega wątpliwości, że błyskawicznie postępujący proces cyfryzacji wiele zmieni w życiu i pracy księgowych i biegłych rewidentów – twierdzi dr Andre Helin, prezes BDO. I dodaje, że biegli rewidenci w przyszłości będą musieli pracować niemal w czasie rzeczywistym. Jak mówił podczas panelu poświęconego nowym i innym niż dotychczas usługom biegłych rewidentów, z przeprowadzonych niedawno w Danii badań wynika, że

  Czytaj więcej
 • K. Burnos na otwarcie XVIII DKA: fundamentalne zmiany w naszym zawodzie

  Bezprecedensowe zmiany w zawodzie biegłego Wyjątkowość tegorocznej konferencji wynika nie tylko z rekordowej frekwencji czy wpisania w obchody jubileuszu 25-lecia naszego samorządu, ale przede wszystkim z tego, że spotykamy się w momencie bezprecedensowego nagromadzenia czynników, fundamentalnie zmieniających nasz zawód. W ostatnich miesiącach najwięcej uwagi poświęciliśmy oczywiście nowej ustawie o biegłych rewidentach. Podkreśliła ona to, co nie było wypowiedziane tak klarownie

  Czytaj więcej
 • Hilde Blomme: przyszłość audytu to także atesty podatkowe i wykrywanie przestępstw

  Audytorzy muszą stale udowadniać, że posiadają umiejętności przydatne gospodarce i społeczeństwu – twierdzi Hilde Blomme, zastępca dyrektora naczelnego Accountancy Europe. I dodaje że obecny czas stawia przed biegłymi rewidentami wiele nowych wyzwań w tym zakresie, ale także otwiera szereg nie znanych dotychczas możliwości. Mówiąc o wyzwaniach wskazywała m.in. na wzrost kosztów działalności audytorskiej, presję cenową, nadawanie audytowi coraz bardziej rynkowego

  Czytaj więcej
 • Martin Manuzi: Technologia zmieni pracę księgowych i audytorów

  Bardzo szybkie zmiany technologiczne to jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed biegłymi rewidentami – twierdzi Martin Manuzi, dyrektor regionalny ICAEW. Jak podkreśla, ta podróż audytorów dopiero się zaczyna i niewiele wiadomo, jak ona będzie przebiegać w przyszłości. – To tempo zmian jest ogromne, ale nasze zdolności adaptacyjne do tego wszystkiego też są duże. Chodzi więc o to, żebyśmy efektywnie

  Czytaj więcej