Wacław Nitka

Wacław Nitka

Członek Komisji ds. etyki KRBR

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował w księgowości i finansach, pełniąc m.in. funkcje głównego księgowego i dyrektora ds. ekonomicznych. W 1987 roku uzyskał tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego, a od 1992 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Przez 22 lata związany był z firmą audytorską DELOITTE, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora. W tym czasie kierował badaniami sprawozdań finansowych wielu podmiotów krajowych, w tym wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, oraz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od 2018 roku członek rad nadzorczych spółek.

Od 1999 roku zaangażowany jest w działalność społeczną w samorządzie biegłych rewidentów. Był członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku i członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz członkiem Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, członkiem Komisji ds. etyki oraz Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego nr 8 działających przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów

Wróć na stronę główną