Klaudia Hałas

Klaudia Hałas

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Absolwentka studiów magisterskich. Uprawnienia biegłego rewidenta posiada od 2005 r. Od 2007 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi firmę audytorską.

Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Będąc wieloletnim praktykiem specjalizuje się w zastosowaniu technik informatycznych w audycie.

W latach 2015-2019 zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego. W obecnej kadencji pełni funkcję Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego a także jest członkiem Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach.

Wróć na stronę główną