Katarzyna Korycka

Katarzyna Korycka

Biegły rewident

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Od początku swojej pracy zawodowej związana z audytem. Biegły rewident, tytuł uzyskany w 2006 roku w trakcie pracy w dużej, sieciowej firmie audytorskiej. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Od 2010 roku zatrudniona w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Przez siedem lat jako kontroler Krajowej Komisji Nadzoru przeprowadzający kontrole w firmach audytorskich badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego. Następnie kierownik Działu ds. wsparcia audytu, a obecnie, po zmianie ustawy o biegłych rewidentach, jako kierownik Działu realizacji zadań nadzoru. Na co dzień współpracująca z Komisją ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów i uczestnicząca w realizowanych przez Komisję projektach, zarówno z zakresu ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości, jak również w obszarze praktycznego wsparcia dla biegłych rewidentów i firm audytorskich. W pracy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte jako audytor oraz z obserwacji w trakcie kontroli w małych, średnich i największych firmach audytorskich. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem biegłych rewidentów i z firmami audytorskimi pozwala jej na szybkie identyfikowanie pojawiających się potrzeb i problemów oraz na odpowiednie ich adresowanie.

Wróć na stronę główną