Jarosław Bochenek

Jarosław Bochenek

Parnter, Członek Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów w Bristol Business School (Wielka Brytania). Posiada tytuł MBA University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Francja). Jest biegłym rewidentem (PIBR) oraz członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Rewidentów ACCA.

Dołączył do Mazars w 2008 r. jako Dyrektor Biura w Krakowie. W niedługim czasie został Członkiem Zarządu spółki Mazars Audyt sp. z o.o., a w 2018 r. powołano go na stanowisko Partnera Lokalnego Mazars w Polsce.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, rachunkowości i finansach oraz świadczeniu usług doradczych dla spółek z różnych branż zdobyte podczas pracy w Mazars oraz w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki” w Polsce i za granicą.

Posiada rozległą wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, analizy finansowej, przepisów księgowych i podatkowych; wykazuje się znajomością Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz polskich przepisów rachunkowych.

Wielokrotnie zaangażowany był w prowadzenie projektów z zakresu analizy systemów kontroli wewnętrznej, a także projekty typu due diligence na zlecenie inwestorów krajowych i zagranicznych.

Wróć na stronę główną