Grzegorz Oszczypała

Grzegorz Oszczypała

Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Krakowie

Grzegorz Oszczypała, biegły rewident nr 10192

Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie. Wspólnik firmy audytorskiej, zajmuje się merytorycznym i organizacyjnym nadzorem nad pracami zespołów audytorskich i doradczych. Obecnie zarządza zespołem biegłych rewidentów i specjalistów w dziedzinie audytu, rachunkowości i podatków.

Przeprowadził kilkaset badań sprawozdań finansowych oraz zrealizował szereg projektów o charakterze doradczym. Specjalizuje się w obsłudze audytorskiej skomplikowanych projektów restrukturyzacyjnych, w tym w połączeniach, podziałach oraz przekształceniach podmiotów.

Wchodzi w skład Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Ponadto jest członkiem Komisji ds. szkoleń powołanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Wykładowca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wykłady realizowane m.in. dla:

  • Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  • wielu renomowanych podmiotów.
Wróć na stronę główną