Ernest Podgórski

Ernest Podgórski

Członek KE, Członek KSR

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu.

Właściciel Kancelarii Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski. Przez 15 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt sp. z o.o. Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz audytami projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków na naukę.

Niezależny członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna.

W 2017 roku powołany przez Ministra Finansów i Rozwoju na członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Od 12 lat jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów.

Ma w swoim dorobku szereg publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego.

Jest doświadczonym wykładowcą z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Wróć na stronę główną