dr inż. Mariusz Kalita

dr inż. Mariusz Kalita

Dyplomowany informatyk śledczy

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor wiodący systemu bezpieczeństwa informacji wg normy ISO/IEC 27001, audytor ciągłości działania wg normy ISO/IEC 22301, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, ukończone szkolenie Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły Sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in. w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. W 2016 roku ukończył podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku oraz liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Od 2011 roku doktor inżynier nauk technicznych. Naukowo związany jest z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie na stanowisku zastępcy dyrektora Centrum Informatyki ds. Cyberbezpieczeństwa. Okazyjne występuje z wykładami w Szkole Głównej Handlowej, Fundacji Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. W ramach zadań edukacyjnych popularyzuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

Wróć na stronę główną