Anna Sirocka

Anna Sirocka

Partner w Dziale Audytu EY

Anna Sirocka jest Partnerem w Dziale Audytu w warszawskim biurze EY.

W EY kieruje Zespołem ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), który specjalizuje się w interpretacji zarówno MSSF, jak i Polskich Zasad Rachunkowości.

Biegły rewident, Członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości powołanego przez Ministra Finansów. Posiada również uprawnienia międzynarodowej organizacji Biegłych Księgowych w Londynie – ACCA (Association of Chartered  Certified  Accountants) oraz uprawnienia audytora wewnętrznego CIA (Certified Internal Auditor) . Przez okres ośmiu lat była członkiem Zespołu Ekspertów Technicznych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), jak również w latach 2015-2019 była Członkiem Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów (PIBR).

Anna posiada ponad 25 lat doświadczenia zawodowego, uczestniczy w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych spółek publicznych lub innych jednostek zainteresowania publicznego, przygotowanych zgodnie z MSSF jako Partner konsultujący zagadnienia merytoryczne z obszaru MSSF oraz zgodność sprawozdań finansowych z wymogami MSSF. Kierowała i uczestniczyła w licznych projektach wdrażania MSSF dla firm z sektora paliwowo-energetycznego, ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego oraz bankowego.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji (w tym IGAAP 2020) oraz wykładowczynią na licznych seminariach z zakresu MSSF.

Anna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wróć na stronę główną