Agnieszka Wujek

Agnieszka Wujek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2004 zdobyła tytuł biegłego rewidenta. Jest jednym z pierwszych (nr legitymacji 26) dyplomowanych księgowych – certyfikat nadawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Od 1996 roku zatrudniona w firmie audytorskiej Bilans-Servis sp. z o.o. w Kielcach, gdzie od 2005 roku pełni funkcję dyrektora do spraw usługowego prowadzenia rachunkowości.

W obecnej kadencji członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członek Komisji ds. szkoleń oraz Komisji ds. finansowych PIBR.

Sekretarz Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Kielcach oraz wiceprezes do spraw szkoleń kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości, w tym szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Wróć na stronę główną