Agata Sajewicz

Agata Sajewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta nadawane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA). Obecnie jest członkiem Komisji KRBR ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz rachunkowości i doradztwa księgowego, w tym wynikające z pracy w dziale audytu i doradztwa księgowego PricewaterhouseCoopers przez 7 lat. Uczestniczyła w projektach konwersji sprawozdań finansowych polskich jednostek na MSSF. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu MSSF i polskich zasad rachunkowości oraz audytu, w tym szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów. Autorka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości dotyczącego przychodów ze sprzedaży dóbr. Zaangażowana w tłumaczenie Międzynarodowych standardów badania, przeglądów, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych na język polski.

Wróć na stronę główną