Tomasz Konieczny 

Tomasz Konieczny 

Kieruje zespołem ds. rynków kapitałowych PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Biegły rewident. Posiada kwalifikacje Brytyjskiego Biegłego Rewidenta (ACCA). Od 2003 roku kieruje zespołem ds. rynków kapitałowych PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz zespołem konsultacyjnym ds. Rachunkowości w Polsce.

Posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP) oraz Brytyjskimi Standardami Rachunkowości (UK GAAP).

Autor licznych artykułów i publikacji poświęconych problematyce MSSF oraz raportowaniu finansowemu spółek publicznych.

Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów oraz Kapituły „ The Best Annual Report”.