Prof. Aldona Kamela-Sowińska

Prof. Aldona Kamela-Sowińska

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Profesor tytularny nauk ekonomicznych, magister prawa, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert gospodarczy BCC, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, członek Komitetu ds. Krajów Rozwijających się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), we wrześniu 2009 r. nominowana przez Komisję Europejską na przedstawiciela porządku publicznego w radzie nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG); w latach 1998–2002 wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; w 2001 r. minister i wiceminister skarbu państwa w rządzie Jerzego Buzka; w latach 1987–1989 wykładowca na Uniwersytecie w Zaria w Nigerii. Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową: w 2006 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowana godnością „Lidera Pracy Organicznej” i Honorową Statuetką Hipolita. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym 8 książek zawodowych z obszaru rachunkowości. Wypromowała 11 doktorów i ponad 700 magistrów.

Wróć na stronę główną