Mirosław Szmigielski

Mirosław Szmigielski

Dyrektor PwC

Mirosław Szmigielski – biegły rewident, dyrektor w dziale audytu i doradztwa księgowego w PwC, związany z firmą od 27 lat. Do obecnych jego obowiązków należą sprawy regulacyjne w Polsce i w Europy Centralnej i Wschodniej. Jest też odpowiedzialny za dostarczanie rozwiązań w zakresie badania sprawozdań finansowych i rachunkowości zgodnie z polskimi standardami dla klientów i zespołów audytowych. Przez 12 lat był członkiem grupy PwC Global Accounting Services, która zapewnia klientom i pracownikom PwC w Europie Centralnej i Wschodniej rozwiązania księgowe zgodne ze standardami MSSF. Kierował technicznymi departamentami w Warszawie i Bukareszcie. Doświadczenie obejmuje również badanie sprawozdań finansowych dużych i mniejszych podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w 12 emisjach akcji spółek publicznych. Jego działalność obejmuje również publikację artykułów o tematyce rachunkowości oraz wystąpienia publiczne i prowadzenie szkoleń, w tym dla komitetów audytu. Brał czynny udział w pracach nad nową ustawą o biegłych rewidentach. Obecnie jest członkiem Komitetu do spraw wdrażania MSB przy PIBR.

Członek:

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR),

Stowarzyszenia Dyplomowanych Księgowych (ACCA),