Maria Rzepnikowska

Maria Rzepnikowska

Członek zarządu Accountancy Europe

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (kierunek Informatyka i Cybernetyka Ekonomiczna) Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim oraz kurs dla biegłych rewidentów.

Po studiach rozpoczęła pracę zawodową, w początkowym okresie jako informatyk-programista, a następnie w służbach finansowo-księgowych łódzkich firm. W latach 1976-1982 pracowała jako projektant systemów informatycznych w OEiOPL „EKORNO“ w Łodzi, następnie przez cztery lata była głównym specjalistą ds. rachunkowości w dużym przedsiębiorstwie przemysłu skórzanego i – kolejno, po dwa lata – głównym księgowym w przedsiębiorstwie zagranicznym, wiceprezesem ds. finansowych w PP „SPIN“ oraz wykładowcą rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim. W 1991 r. rozpoczęła działalność audytorską w firmie Providium, założonej wspólnie z łódzkimi biegłymi rewidentami. W latach 1992-1994 zajmowała stanowisko wiceprezesa zarządu „PROVIDUM“ SA, a następnie przez rok zajmowała samodzielne stanowisko ds. metodologii w tejże spółce. W 1996 r. firma Providum SA połączyła swoją działalność audytorską z firmą międzynarodową Deloitte & Touche Audyt Services sp. z o.o. Maria Rzepnikowska była partnerem odpowiedzialnym za usługi audytorskie i usługi z zakresu rachunkowości w firmie Deloitte, w której pełniła także funkcję prezesa zarządu oraz Chairmana.

W latach 1992–1995 była członkiem zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 2003-2007 oraz 2007-2011 pełniła funkcję zastępcy prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W kadencji 2011-2015 była członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zasiadała w Komisji Nadzoru Audytowego.

Maria Rzepnikowska współpracowała w tworzeniu 4 i 7 Dyrektywy UE. Wcześniej brała udział w pracach nad 43 Dyrektywą UE. Współpracuje również z Sejmową Komisją ds. Finansów. Występuje w instytucjach rządowych jako ekspert z dziedziny rachunkowości dla zespołów przygotowujących lub opiniujących zmiany w przepisach prawa.

W 2014 roku została pierwszym przedstawicielem Polski w zarządzie Fédération des Experts-comptables Européens – FEE, gdzie reprezentuje Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości. Wśród nich: Przepływy środków pieniężnych: poradnik w zakresie metodologii i techniki sporządzania sprawozdań, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, Komentarz do Znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Jest Członkiem Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi. W 2015 roku została uznana przez Gazetę Finansową za jedną z 25 Najcenniejszych Kobiet w Biznesie.