Lidia Skudławska

Lidia Skudławska

Prezes Zarządu Morison Finansista Audit

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Krótko po zdobyciu dyplomu w 1990 r. zostaje Wiceprezesem Zarządu Grupy Morison Finansista. W 2000 r. otrzymuje tytuł biegłego rewidenta (nr ewid. 9500). W 2002 r. obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Morison Finansista. Od ponad 20 lat specjalizuje się w rewizji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Główne obszary to badanie sprawozdań finansowych, koordynacja i weryfikacja prac biegłych rewidentów, opracowania prospektów emisyjnych, analizy ekonomiczno-finansowe, wyceny, due diligence, restrukturyzacje, fuzje, przejęcia i przekształcenia. Na przestrzeni ostatnich 25 lat uczestniczyła w blisko 800 różnych projektach audytorsko- doradczych. Olbrzymie doświadczenie wykorzystuje także na niwie dydaktycznej doradzając i szkoląc z zakresu MSR/MSSF oraz MSRF.