Joanna Żukowska-Kalita

Joanna Żukowska-Kalita

Członek komisji ds. standaryzacji

Ukończyła ekonomiczne studia magisterskie oraz studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich. Biegły rewident od 2009 roku, 14 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie. Zastępca dyrektora Biura Badania Sprawozdań Finansowych w firmie audytorskiej DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie. Od 6 lat wykonuje opinie na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych.

Od 11 lat posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów kadencji 2015-2019. Tłumacz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Wieloletni wykładowca m.in.: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, Krajowej Izby Radców Prawnych z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa. Autor kilku artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej.