Hanna Sztuczyńska

Hanna Sztuczyńska

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwentka studiów magisterskich na SGPiS (obecnie SGH w Warszawie). Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym również instytucji finansowych.

W zawodzie biegłego rewidenta pracuje od 1999 roku. Od 1995 roku pracuje w BDO Sp. z o.o. jako partner, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem oraz dyrektor ds. rozwoju odpowiedzialna za wdrażanie metodologii pracy i kontrole jakości. W latach 2009-2014 członek zespołu realizującego przeglądy jakości prac rewizyjnych w firmach należących do sieci BDO.

W kadencjach 2007-2011 i 2011-2015 była członkiem Komisji KRBR ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Od początku działalności członek Zespołu Ekspertów działającego przy KIBR.

Współautorka podręczników „Leasing w księgach korzystającego” i „Rachunkowość instrumentów finansowych”.

Wróć na stronę główną