Ewa Eljasiak

Ewa Eljasiak

Członek Konwentu Pracodawców SSW

Były wykładowca w Katedrze Rachunkowości Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów w Gdańsku, Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego w Grupie LOTOS S.A. Odpowiadała za kształtowanie zasad funkcjonowania i nadzór obszaru księgowości, sprawozdawczości, podatków, ubezpieczeń, operacyjnej obsługi finansowej oraz płacowej 20 spółek z Grupy Kapitałowej LOTOS. Ponadto inicjowała i nadzorowała wdrożenia systemów i rozwiązań informatycznych wspierających i poprawiających efektywność pracy w nadzorowanych obszarach, koordynowała współpracę z biegłymi rewidentami w grupie kapitałowej, współpracowała z komitetem audytu rady nadzorczej spółki.

Wróć na stronę główną