Ernest Podgórski

Ernest Podgórski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu.

Pełni funkcję prezesa zarządu Zespołu Biegłych Rewidentów Saldo-Kredyt sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna. Na co dzień kieruje badaniami sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie audytów projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W obecnej kadencji KIBR (2015-2019) jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 10 lat jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów z nominacji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Ma w swoim dorobku szereg publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego.

Jest pracownikiem Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach oraz w licznych instytucjach szkoleniowych. Prowadzi również szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF.