Dr Iwona Gębusia

Dr Iwona Gębusia

Radca prawny

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A, finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii.

Jest autorką pionierskiej monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych.

Dr Iwona Gębusia jest częstym prelegentem szkoleń dla banków, spółek publicznych oraz wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dr Iwona Gębusia ukończyła studia (summa cum laude) na kierunku prawo na WPiA UW. Następnie uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego (OIRP w Warszawie). Ponadto, dr Iwona Gębusia odbyła studia w ramach Podyplomowego Studium Podatkowego organizowanego przez SGH. Ukończyła także kurs w Centrum Prawa Amerykańskiego. Dodatkowo studiowała na Wydziale Prawa Université Nancy 2 we Francji. Dr Iwona Gębusia była również stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Prawa New York University oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.