Dorota Dobija

Dorota Dobija

Profesor nauk ekonomicznych

Ekspert w dziedzinie rachunkowości i finansów. Dyplomowany księgowy. Partner merytoryczny Center of Exellence Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Trener biznesu. Stypendystka Fundacji Fulbrighta. Członek Kapituły nagrody Księgowy Roku oraz były członek kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Jest Kierownikiem Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracowała jako visiting professor w wielu uniwersytetach w USA i w Europie. Koordynator kilku krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w zakresie pomiaru kapitału intelektualnego, ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej. Jej ostatnia książka dotyczyła roli audytu finansowego w społeczeństwie.  Laureatka licznych nagród i wyróżnień naukowych. Jest autorką wielu prac z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania kapitalem intelektualnym i ładu korporacyjnego. Wykładowca rachunkowości zarządczej na prestiżowych programach menedżerskich prowadzonych we współpracy z ESCP Europe i Bradford University oraz programie Euro*MBA. Vice-President European Academy of Management EURAM. Członek rad nadzorczych instytucji z sektora finansowego.