Anna Krajewska

Anna Krajewska

NBS Communications

Założyciel i członek zarządu NBS Communications – agencji specjalizującej się w PR finansowym i relacjach inwestorskich. Przez ostatnie 27 lat NBS przeprowadził ponad 130 kampanii wspierających oferty publiczne akcji i debiuty spółek na GPW. A także kilkadziesiąt kampanii towarzyszących transakcjom fuzji i przejęć. Dla spółek już notowanych na giełdzie, NBS świadczy usługi z zakresu kontaktów z mediami finansowymi oraz relacji inwestorskich. Poza komunikacją na rynku kapitałowym, Anna Krajewska specjalizuje się w PR korporacyjnym oraz zarządzaniu kryzysowym.